Instalacja fotowoltaiczna w Ciężkowicach.

W październiku Spółka zakończyła realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach” realizowanego w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciężkowice”. Wykonana instalacja fotowoltaiczna ma moc 39 kW i będzie służyć do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach.

instalacja