Informacje dla osób głuchych – usługa wideotłumacz

język migowy

Informacje dla osób głuchych.

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie informuje, że osoby głuche mogą porozumieć się w języku migowym z pracownikami Spółki Komunalnej. Jest to możliwe za pomocą WIDEOTŁUMACZA, czyli usługi polegającej na wideo-rozmowie z tłumaczem z Polskiego Związku Głuchych w Łodzi.
Językiem porozumiewania się jest polski język migowy (PJM) lub system języka migowego (SJM).
Punkt obsługi osób niesłyszących jest w budynku administracyjnym przy oczyszczalni ścieków w Tuchowie:
ul. Jana III Sobieskiego 69c (I piętro, pokój 6), 33-170 Tuchów: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30.

>> Czytaj więcej …