Informacja w sprawie korekt w gminie Ciężkowice

INFORMACJA

Informacja.

Informujemy, że w związku z podjęciem Uchwały nr XV/142/20  Rady Miejskiej w Ciężkowicach  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/127/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków powstały nadpłaty u odbiorców, którym zostały wystawione faktury w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 19 marca 2020 roku. W związku z tym Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. wystawiła stosowne korekty. Nadpłaty za w/w faktury korygujące zostaną rozliczone z bieżącymi fakturami.