Informacja dotycząca postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu Spółki Komunalnej

INFORMACJA

Informacja dotycząca postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie

            W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu informujemy, że w regulaminowym terminie wpłynęło 6 ofert. Wszystkie oferty sprawdzono pod względem formalno-prawnym. Wszyscy kandydaci zostali poinformowani o dacie i godzinie rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci, których oferty nie spełniały wszystkich wymogów formalnych zostali zobowiązani do dokonania stosownych uzupełnień w dostarczonych dokumentach.

            W związku z wadami formalnymi przedstawionych dokumentów, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o niedopuszczeniu dwóch kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej. Jeden kandydat nie zgłosił się na rozmowę kwalifikacyjną, jeden kandydat odstąpił od rozmowy kwalifikacyjnej. Do rozmów kwalifikacyjnych przystąpiło dwóch kandydatów. Rada Nadzorcza dokonała oceny rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych z kandydatami na zasadach określonych w regulaminie wyboru Prezesa Zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie.

Najwyższą ocenę uzyskał Pan Wojciech Skruch, którego Rada Nadzorcza na podstawie Uchwały 1/XII/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. powołała na Prezesa Zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o. o. w Tuchowie.