Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

Spółka Komunalna Dorzecze Białej sp. z o.o. informuje, że od dnia 9.10.2019 r. wznowiony jest odbiór odpadów wielkogabarytowych i opon z terenu gminy Tuchów. Spółka przeprasza za zaistniałą sytuację, utrudnień związanych z odbiorem odpadów wielkogabarytowych. Sytuacja ta nie wynikła z winy przedsiębiorstwa. Przepraszamy za trudności których przyczyna nie leży bezpośrednio po stronie Spółki.

Terminy odbioru przedstawia tabela poniżej.

Data odbioru Miejscowość
15.10.2019 Dąbrówka Tuchowska
15.10.2019 Trzemesna
16.10.2019 Tuchów – zabudowa wielorodzinna
16.10.2019 Burzyn
17.10.2019 Tuchów – lewobrzeżny rejon Rynek-Chopina
18.10.2019 Łowczów
22.10.2019 Meszna Opacka
23.10.2019 Piotrkowice
29.10.2019 Siedliska
30.10.2019 Tuchów – prawobrzeżny I cześć  – rejon ul. Partyzantów, ul. Św. Józefa
31.10.2019 Karwodrza
31.10.2019 Tuchów – prawobrzeżny II cześć – rejon ul. Długiej, ul. Stawarza
27.11.2019

Jodłówka Tuchowska