INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RYGLICE

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 29 maja 2018 roku uległy zmianie ceny za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. Wprowadzone do systemu informatycznego Spółki zmiany cen nie zostały jednak właściwie utrwalone w systemie z powodu błędu oprogramowania. W wyniku tego odbiorcy usług otrzymali naliczenia nie uwzględniające zmienionych cen.

Spółka wprowadzi korekty we wszystkich błędnych naliczeniach i wystawi właściwe faktury, które zostaną dostarczone odbiorcom usług.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.