Informacja dla mieszkańców gminy Ciężkowice

INFORMACJA

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. informuje, że od 1 marca 2023 roku w gminie Ciężkowice zmieniła się cena dostarczonej wody i odebranych ścieków dla gospodarstw domowych.

Powodem zmiany ceny jest obniżenie wysokości dopłaty z Gminy Ciężkowice do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych, skutkujące wzrostem cen dla gospodarstw domowych.

Dopłata z Gminy Ciężkowice do 1 m3 wody dostarczonej dla gospodarstw domowych wynosi obecnie 0,60 zł brutto (poprzednio było to 1,10 zł brutto).

Dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych wynosi obecnie 1,60 zł brutto (poprzednio było to 3,35 zł brutto).

Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona w 2021 roku taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie uległa zmianie.

Ceny od 1.03.2023 r.:

Woda

Cena za 1m3 dostarczonej wody – gospodarstwa domowe: 7,45 zł netto / 8,05 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody – pozostali odbiorcy: 8,01 zł netto / 8,65 zł brutto

Ścieki

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – gospodarstwa domowe: 11,80 zł netto / 12,74 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – pozostali odbiorcy: 13,28 zł netto / 14,34 zł brutto