Usługi geodezyjne

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2023r.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 09.11.2022 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 09.11.2022 POBIERZ
Załącznik nr 2 – RODO 09.11.2022 POBIERZ
Załącznik nr 3 – wzór umowy 09.11.2022 POBIERZ
Rozstrzygnięcie postępowania 18.11.2022 POBIERZ