Przetargi

RPO Małopolska - baner

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. prowadzi postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.).

REGULAMIN – zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO na dostawy, usługi i roboty budowlane w których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w Art. 11 Ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych [czytaj regulamin].

Postępowania są jednocześnie umieszcza na stronie Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie (link - BK) oraz na stronie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” (link - SK „DB”).