Ważne linki

PROW LOGO

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: budowa 7,29 km sieci wodociągowej oraz 8,94 km sieci kanalizacyjnej.