Przetargi

PROW LOGO

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: budowa 7,29 km sieci wodociągowej oraz 8,94 km sieci kanalizacyjnej.


Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. prowadzi postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.).

REGULAMIN – zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO na dostawy, usługi i roboty budowlane w których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w Art. 11 Ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych [czytaj regulamin].

Postępowania są jednocześnie umieszcza na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link - ARiMR) oraz na stronie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” (link - SK „DB”).