Projekt

PROW LOGO

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: budowa 7,29 km sieci wodociągowej oraz 8,94 km sieci kanalizacyjnej.


Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi”. Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi poprzez budowę 7,29 km sieci wodociągu oraz 8,94 km kanalizacji sanitarnej. Umożliwi to przyłączenie 78 budynków do sieci kanalizacyjnej oraz 72 budynków do sieci wodociągowej. Realizowana przez Spółkę operacja jest typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.