Galeria

Powódź 2010

Zdjęcia pokazują powódź z czerwca 2010 roku. Woda zalała wiele terenów gminnych, dokonując również olbrzymich szkód na obiektach Spółki Komunalnej "DB"

5 Photos

W trakcie realizacji projektu

Zdjęcia prezentują roboty budowlane w trakcie realizacji projektu

63 Photos

Samochody

Samochody/pojazdy zakupione w ramach Projektu służące do prawidłowej gospodarki osadami oraz poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji Projektu.

7 Photos

Po realizacji projektu

Zdjęcia pokazujące obiekty wodno - kanalizacyjne po realizacji projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Biała” w ramach programu “Czysty Dunajec”.

17 Photos