Zaopatrzenia w wodę pitną ludności miejscowości Karwodrza – Piekło

NFOŚiGW

Zaopatrzenia w wodę pitną ludności miejscowości Karwodrza – Piekło g. Tuchów.

Opis:

Spółka Komunalna realizuje w ramach programu priotytetowego 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” zadania pod nazwą „Zaopatrzenia w wodę pitną ludności miejscowości Karwodrza – Piekło gmina Tuchów”.

Inwestycja realizowana jest dzięki programowi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach zawartej umowy zostaną wykonane robót budowlano – montażowe w zakresie:

  • budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,5 km
  • budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km

Koszt całkowity brutto: 294 162,31 zł
Koszt kwalifikowany netto: 187 473,50 zł
Koszt niekwalifikowany netto: 51 682,85 zł
Pożyczka NFOŚiGW: 187 473,50 zł

Strona: https://www.gov.pl/web/nfosigw/

karwodrza2

kwiecień 2021

Wytyczanie przebiegu wodociągu