PROGRAMY

logo-nfos-h200
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

WFOS + NFOS
Ogólnopolski programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujęty w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
realizowany w latach 2019 - 2023

RPO 2014 - 2020 - Gmina Ciężkowice

RPO_logo_front
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

RPO 2014 - 2020 - Olszyny - Gmina Rzepiennik Strzyżewski

RPO_logo_front
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

RPO 2014 - 2020 - Lubcza i Wola Lubecka - Gmina Ryglice

RPO_logo_front
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

PROW 2014 - 2020 - Rzepiennik Suchy i Biskupi - Gmina Rzepiennik Strzyżewski

PROW10
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

POIŚ 2007 - 2013

poiis_logo10
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013