Faktury będą wystawiane zaliczkowo

Informujemy, że w ramach podjętych działań zapobiegania, przeciwdziałania zakażeniom wirusem wywołującym chorobę COVID-19 – KORONAWIRUS, została podjęta decyzja o wystawianiu od dnia 16.03.2020 r. faktur za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób zaliczkowy. Ma to na celu ochronę naszych klientów i pracowników przed zagrożeniem za strony wirusa.

Dostarczana Państwu faktura zostanie wystawiona na podstawie średnich zużyć w poprzednim okresie rozliczeniowym. Prosimy o dokonanie sprawdzenia stanu wodomierza, gdyż w sytuacji kiedy naliczenie znacznie odbiega od wskazania wodomierza, możliwe jest sporządzenie korekty wystawionej faktury.

Konieczność wystawiania faktury korygującej można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 14 621 05 62 wew. 130 i 131 lub na adres mail: biuro@dorzeczebialej.pl