Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

  • Rejestr pracowników i byłych pracowników
  • Rejestr korespondencji wpływającej do Spółki i wychodzącej ze Spółki
  • Rejestr zamówień
  • Rejestr postępowań dotyczących zamówień publicznych
  • Archiwum techniczne
  • Rejestr umów