Zapytanie ofertowe – sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2019 roku.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2019 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 23.01.2019 POBIERZ
Załącznik 1 (wersja edytowalna) 23.01.2019 POBIERZ
Załącznik 2 (wersja poprawiona – zeskanowana w całości) 28.01.2019 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 28.01.2019 POBIERZ
Modyfikacja zapytania ofertowego 29.01.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.02.2019 POBIERZ