Zapytanie ofertowe – sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2023 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 06.02.2023 POBIERZ
zał. nr 1 – formularz cenowy – oferta 06.02.2023 POBIERZ
zał. nr 2 – wzór umowy 06.02.2023 POBIERZ
zał. nr 3 – oświadczenie o jakości towaru 06.02.2023 POBIERZ
Rozstrzygnięcie postępowania 14.02.2023 POBIERZ