Zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa worków do gromadzenia odpadów w 2022 roku.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę worków do gromadzenia odpadów w 2022 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 04.01.2022 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz cenowy – oferta  04.01.2022 POBIERZ
Załącznik nr 2 – wzór umowy  04.01.2022 POBIERZ
Załącznik nr 3 – oświadczenie o jakości towaru  04.01.2022 POBIERZ
Załącznik nr 4 – informacja RODO  04.01.2022 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.01.2022 POBIERZ