Dostawa środków czystości na potrzeby Sp. Komunalnej “DB” w roku 2016.

Zapytanie ofertowe nr DIR/152/AGi/ZO/4/03/2016/291 (nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8 ustawy). Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o. o. Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 02.03.2016 POBIERZ
Załącznik 1 02.03.2016 POBIERZ
Załącznik 2 – formularz 02.03.2016 POBIERZ
Załącznik 2A 02.03.2016 POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 24.03.2016 POBIERZ
Ponowny wybór oferty 12.04.2016 POBIERZ