Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.: Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody w 2018 roku. Numer referencyjny: ZP-1/18

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  02.01.2018  POBIERZ
 Formularz ofertowy  02.01.2018  POBIERZ
 SIWZ  02.01.2018  POBIERZ
 Umowa  02.01.2018  POBIERZ
 Karta charakterystyki  02.01.2018  POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  10.01.2018  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  10.01.2018  POBIERZ
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  30.01.2018  POBIERZ