Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2019 roku

„Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2019 roku”. Numer referencyjny: ZP-8/18

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu  11.12.2018 POBIERZ
SIWZ  11.12.2018 POBIERZ
Wzór umowy  11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1  11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 2  11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 3  11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 4  11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 5   11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 6 – PAX XL 10  11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 7  – chloran sodu R-R 25%  11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 8 – kwas solny 9%  11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 9 – podchloryn sodu  11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 10 – PIX 113   11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 11 – superfloc  11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 12 – zetag 8160 KCH  11.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 13   11.12.2018 POBIERZ
Informacje z otwarcia ofert 19.12.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.12.2018 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24.01.2019 POBIERZ