Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2018 roku

Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2018 roku

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy  12.12.2017  POBIERZ
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  12.12.2017  POBIERZ
 Załączniki do SIWZ (wersja WORD)  12.12.2017  POBIERZ
 Załączniki do SIWZ (karty charakterystyki)  12.12.2017  POBIERZ
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  12.12.2017  POBIERZ
 Odpowiedź na pytanie  13.12.2017  POBIERZ
 Odpowiedzi na pytania  15.12.2017  POBIERZ
 Modyfikacja treści SIWZ  15.12.2017  POBIERZ
 Odpowiedzi na pytania  18.12.2017  POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  19.12.2017 POBIERZ
 Wybór najkorzystniejszej oferty i informacja o unieważnieniu postępowania  27.12.2017 POBIERZ
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25.01.2018 POBIERZ