Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2021 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2021 roku.

Znak postępowania – ZP-23/20

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 02.12.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02.12.2020 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 02.12.2020 POBIERZ
Załączniki do SIWZ 02.12.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.12.2020 POBIERZ
Modyfikacja SIWZ 09.12.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 15.12.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania na część VII 31.12.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.01.2021 POBIERZ