Dostawa środka chemicznego do procesów oczyszczania ścieków w 2021 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę środka chemicznego do procesów oczyszczania ścieków w 2021 roku.

Znak postępowania – ZP-27/20

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 31.12.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 31.12.2020 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 31.12.2020 POBIERZ
Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 31.12.2020 POBIERZ
Załącznik nr6 do SIWZ 31.12.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 05.01.2021 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 11.01.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.01.2021 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.02.2021 POBIERZ