Dostawa używanego pojazdu ciężarowego z zabudową do przewozu  odpadów – śmieciarka jednokomorowa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę używanego pojazdu ciężarowego z zabudową do przewozu  odpadów – śmieciarka jednokomorowa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na https://platformazakupowa.pl/transakcja/755829