Dostawa używanego pojazdu ciężarowego zasilanego CNG z zabudową typu śmieciarka 1 komorowa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę używanego pojazdu ciężarowego zasilanego CNG z zabudową typu śmieciarka 1 komorowa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na https://platformazakupowa.pl/transakcja/939343