Sukcesywna dostawa rękawic roboczych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę rękawic roboczych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 27.04.2021 POBIERZ
Załącznik nr1 27.04.2021 POBIERZ
Załącznik nr2 27.04.2021 POBIERZ
Załącznik nr2a 27.04.2021 POBIERZ
Załącznik nr3 27.04.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.05.2021 POBIERZ