Dostawa paliw płynnych na rok 2019

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2019 roku”

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 19.11.2018 POBIERZ
SIWZ 19.11.2018 POBIERZ
Wzór umowy 19.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1 19.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 2 19.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 3 19.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 4 19.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 5 19.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 6 19.11.2018 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 26.11.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.12.2018 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.12.2018 POBIERZ