Dostawy paliw płynnych w 2023 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2023 roku.

Kwota jaką zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia: 385 296,60 zł brutto

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 5.12.2022 POBIERZ
SWZ  5.12.2022 POBIERZ
Załączniki do SWZ – wersja edytowalna 5.12.2022 POBIERZ
Wzór umowy – dostawa paliw 5.12.2022 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert – dokument 12.12.2022 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert – podpis  12.12.2022 POBIERZ
Rozstrzygnięcie postępowania 15.12.2022 POBIERZ
Ogłoszenie o wyniku postępowania 21.12.2022 POBIERZ