Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2022 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych  i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2022 roku.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 307 020,30 zł.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 09.12.2021 POBIERZ
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – nieaktualna 09.12.2021 POBIERZ
Załączniki w wersji edytowalnej 09.12.2021 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 09.12.2021 POBIERZ
Zmodyfikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 09.12.2021 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.12.2021  POBIERZ
Informacje z otwarcia ofert 17.12.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.12.2021 POBIERZ
Ogłoszenie o wyniku postępowania 05.01.2022 POBIERZ