Dostawa oleju grzewczego

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  16.01.2015  POBIERZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  23.01.2015  POBIERZ
 Wybór najkorzystniejszej oferty  28.01.2015  POBIERZ
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  06.02.2015  POBIERZ