Dostawa materiałów biurowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2023 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 30.12.2022 POBIERZ
Zał. nr 1 – Wykaz materiałów biurowych 30.12.2022 POBIERZ
Zał. nr 2 – Formularz cenowy – oferta 30.12.2022 POBIERZ
Zał. nr 2A – Kalkulacja cenowa 30.12.2022 POBIERZ
Zał. nr 3 – wzór umowy 30.12.2022 POBIERZ
Zał. nr 4 – RODO 30.12.2022 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.01.2023 POBIERZ