Zapytanie ofertowe – dostawa kalendarzy: ściennych, ściennych – plakatowych, książkowych, trójdzielnych i biurowych na 2023 rok

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę kalendarzy:

  • ściennych – w ilości 50 szt.,
  • ściennych – plakatowych – w ilości 400 szt.,
  • książkowych – w ilości 45 szt.,
  • trójdzielnych – w ilości 400 szt.,
  • biurkowych – w ilości 100 szt.
Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 23.09.2022 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz cenowy 23.09.2022 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 03.10.2022 POBIERZ