Dostawa używanego pojazdu ciężarowego z zabudową do przewozu kontenerów – hakowiec w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę używanego pojazdu ciężarowego z zabudową do przewozu kontenerów – hakowiec w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 10.12.2021 POBIERZ
Formularze (wersja edytowalna) 10.12.2021 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 21.12.2021 POBIERZ
Modyfikacja treści Zapytania ofertowego 21.12.2021 POBIERZ
Formularz ofertowy obowiązujący 21.12.2021 POBIERZ
Zapytanie ofertowe obowiązujące 21.12.2021 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 27.12.2021 POBIERZ
Modyfikacja treści Zapytania ofertowego 27.12.2021 POBIERZ
Unieważnienie postępowania 28.12.2021 POBIERZ