Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2019 rok

Przedmiotem zamówienia są Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2019 rok

Postępowanie znak ZP-5/18

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 26.09.2018 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 26.09.2018 POBIERZ
Załączniki wersja WORD 26.09.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1 do SIWZ 26.09.2018 POBIERZ
Załącznik nr 2a do SIWZ 26.09.2018 POBIERZ
Załącznik nr 8 do SIWZ 26.09.2018 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 28.09.2018 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 28.09.2018 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.09.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1 do SIWZ 28.09.2018 POBIERZ
Załącznik nr 2a do SIWZ 28.09.2018 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 05.10.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.10.2018 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.11.2018 POBIERZ