Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2018 rok

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  02.10.2017  POBIERZ
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  02.10.2017  POBIERZ
 Załączniki do SIWZ  02.10.2017  POBIERZ
 Odpowiedzi na pytania  06.10.2017  POBIERZ
 Modyfikacja SIWZ  06.10.2017  POBIERZ
 Informacje z otwarcia ofert  09.10.2017  POBIERZ
 Unieważnienie postępowania  09.10.2017  POBIERZ
 Ogłoszenie o unieważnieniu  12.10.2017  POBIERZ