Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2018 rok

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2017 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 13.10.2017 POBIERZ
Załączniki do SIWZ 13.10.2017 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania  20.10.2017  POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert  24.10.2017 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty  03.11.2017 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  21.11.2017  POBIERZ