Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. z możliwością wznowienia zamówienia na rok 2026.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. z możliwością wznowienia zamówienia na rok 2026.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na https://platformazakupowa.pl/transakcja/934349