Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok

Numer referencyjny: ZP-11/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: ee17118a-c059-439c-890c-271112d2574e

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 11.06.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 11.06.2020 POBIERZ
Załączniki do SIWZ 11.06.2020 POBIERZ
Klucz publiczny postępowania 11.06.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 30.06.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 06.07.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 17.07.2020 POBIERZ
Informacja o unieważnieniu postępowania 03.08.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 07.08.2020 POBIERZ