Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok

Numer referencyjny: ZP-15/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: c8f62048-78a5-4158-a8f9-1eafb1bd8418

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 10.08.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 10.08.2020 POBIERZ
Załączniki do SIWZ 10.08.2020 POBIERZ
Klucz publiczny postępowania 10.08.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmodyfikowana 12.08.2020 POBIERZ
Załączniki nr2 i 3ab do SIWZ zmodyfikowane 12.08.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 25.08.2020 POBIERZ
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 25.08.2020 POBIERZ
Załącznik nr 1 do SIWZ 25.08.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 01.09.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 11.09.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.10.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.11.2020 POBIERZ