Dostawa dwóch (2) szt. tablic informacyjnych i dwóch (2) szt. tablic pamiątkowych w ramach Projektu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi

Dostawa dwóch (2) szt. tablic informacyjnych i dwóch (2) szt. tablic pamiątkowych w ramach Projektu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Postępowanie znak ZP.PROW-2/2017

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 08.12.2017  POBIERZ
Załącznik nr 1 08.12.2017  POBIERZ
Załącznik nr 2 08.12.2017  POBIERZ
Załącznik nr 3 08.12.2017  POBIERZ
Załącznik nr 4 08.12.2017  POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert 18.12.2017  POBIERZ