Sukcesywna dostawa części wodno – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2019 roku.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części wodno – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie. Zestawienie asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z określeniem jego parametrów technicznych zawiera załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 12.03.2019 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 12.03.2019 POBIERZ
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 12.03.2019 POBIERZ
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 12.03.2019 POBIERZ
Załącznik 2a – Kalkulacja 12.03.2019 POBIERZ
Załącznik 3 – Oświadczenie 12.03.2019 POBIERZ
Załącznik 4 – Oświadczenie 12.03.2019 POBIERZ
Załącznik 5 – Oświadczenie 12.03.2019 POBIERZ
Załącznik 6a – Oświadczenie dla części 1 12.03.2019 POBIERZ
Załącznik 6b – Oświadczenie dla części 2 12.03.2019 POBIERZ
Załącznik 6c – Oświadczenie dla części 3 12.03.2019 POBIERZ
Załącznik 6d – Oświadczenie dla części 4 12.03.2019 POBIERZ
Załącznik 7 – Oświadczenie RODO 12.03.2019 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 15.03.2019 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 19.03.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.03.2019 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.04.2019 POBIERZ