Dostawa środków chemicznych do procesów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe  16.12.2022 POBIERZ
SIWZ 16.12.2022 POBIERZ
Załączniki do SIWZ 16.12.2022 POBIERZ
Wzór umowy 16.12.2022 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 23.12.2022 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.12.2022 POBIERZ