Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2022 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2022 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 23.12.2021 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 23.12.2021 POBIERZ
Formularze (wersja edytowalna) 23.12.2021 POBIERZ
Załączniki 6-12 do SIWZ 23.12.2021 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 23.12.2021 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 31.12.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.01.2022 POBIERZ