Polityka prywatności

Regulamin korzystania z strony internetowej dostępnej pod adresem www.dorzeczebialej.pl

Postanowienia ogólne
 1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, zwana dalej SK „DB” prowadzi i administruje stronę internetową dostępną pod adresem www.dorzeczebialej.pl zwaną dalej „Serwisem”.
 2. Serwis udostępniany jest osobom z niego korzystającym, zwanym dalej „Użytkownikami Serwisu”.
 3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Wszelkie uwagi co do Serwisu można zgłaszać na adres mailowy serwis.it(at)dorzeczebialej.pl
 5. Ciasteczko (HTTP Cookies, pliki cookies) - mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną (źródło: Wikipedia).
Odpowiedzialność
 1. SK „DB” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Użytkownik Serwisu.
 2. SK „DB” zastrzega sobie prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez SK „DB” terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.
 3. SK „DB” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Serwisu.
Treści niedozwolone
 1. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek.
 2. Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów, na które nie posiada się licencji, lub których autor nie wyraził zgody na darmową publikację.
 3. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych i niezgodnych z polskim prawem, skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających powyższe treści.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (z dnia 29.08.1997 r.), jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., a osobą administrującą w imieniu podmiotu jest Prezes SK „DB”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • rozliczania kontrahentów, podających stany wodomierzy poprzez formularz : https://www.dorzeczebialej.pl/dla-klienta/odczyty-wodomierzy/
  • przetwarzania korespondencji mailowej
  • organizacji konkursów dla mieszkańców gmin objętych działalnością SK „DB”
  • statystycznych użytkowników Serwisu
  • prezentacji wizerunku osób odwiedzających obiekty SK „DB” (w szczególności programy edukacyjne, wycieczki szkolne)
 1. Wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie, podawane przez Użytkowników Serwisu, będą przetwarzane przez SK „DB”, w celu realizacji zadań statusowych, są chronione zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawy.
 2. W związku z prowadzeniem Serwisu SK „DB” zbiera i przetwarza dane zbiorowe Użytkowników Serwisu dla celów statystycznych (liczba osób odwiedzających serwis i jego poszczególne strony, adresy IP Użytkowników Serwisu itp.), na co Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę wchodząc na stronę serwisu
 3. Wszelkie dane dostarczone do SK „DB” przez Użytkowników Serwisu uważa się za dane przekazane przez nich dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 4. SK „DB” nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych zamieszczonych w Serwisie z wyjątkiem przypadków, w których wymagają tego przepisy prawa regulujące obszar działalności SK „DB”.
Ciasteczka (pliki cookies)
 1. Serwis używa plików cookies w celu:
  • dopasowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika
  • prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin Serwisu
  • optymalizacji Serwisu do przeglądarki internetowej, w której jest uruchamiany po stronie użytkownika
 1. Rodzaje plików cookies używane w naszym Serwisie:
  • sesyjne - to rodzaj cookies tymczasowych, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika, aż do momentu zamknięcia sesji lub wyłączenia przeglądarki
  • stałe - to pliki cookies, które są przechowywane po stronie użytkownika, aż do czasu ich wygaśnięcia, który może być różny dla różnych cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich z urządzenia przez użytkownika.
 1. Sposoby usunięcia plików cookies. Pliki cookies z reguły są zapisywane w miejscu wskazanym przez przeglądarkę internetową. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w sposób zgodny z własnymi preferencjami odnośnie plików cookies. Może je zablokować lub permanentnie usunąć.

  Sposób zarządzania plikami cookies i metody ich usuwania są zależne od producenta przeglądarki internetowej. Poniżej przedstawiamy metody zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek rekomendowane przez ich producentów:

Jednocześnie informujemy, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

  Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2017 roku.