Polityka prywatności

Regulamin korzystania z strony internetowej dostępnej pod adresem www.dorzeczebialej.pl

Postanowienia ogólne
 1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, zwana dalej SK „DB” prowadzi i administruje stronę internetową dostępną pod adresem www.dorzeczebialej.pl zwaną dalej „Serwisem”.
 2. Serwis udostępniany jest osobom z niego korzystającym, zwanym dalej „Użytkownikami Serwisu”.
 3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Wszelkie uwagi co do Serwisu można zgłaszać na adres mailowy serwis.it(at)dorzeczebialej.pl
 5. Ciasteczko (HTTP Cookies, pliki cookies) - mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną (źródło: Wikipedia).
Odpowiedzialność
 1. SK „DB” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Użytkownik Serwisu.
 2. SK „DB” zastrzega sobie prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez SK „DB” terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.
 3. SK „DB” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Serwisu.
Treści niedozwolone
 1. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek.
 2. Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów, na które nie posiada się licencji, lub których autor nie wyraził zgody na darmową publikację.
 3. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych i niezgodnych z polskim prawem, skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających powyższe treści.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., a osobą administrującą w imieniu podmiotu jest Prezes SK „DB”. Administrator przywiązuje szczegółową wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Administrator powinien wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@dorzeczebialej.pl .
 3. W Serwisie przetwarzane są dane osobowe w celach:
  • rozliczania kontrahentów
  • przetwarzania korespondencji mailowej
  • organizacji konkursów dla mieszkańców gmin objętych działalnością SK „DB”
  • statystycznych użytkowników Serwisu
  • prezentacji wizerunku osób odwiedzających obiekty SK „DB” (w szczególności programy edukacyjne, wycieczki szkolne)
 1. Informujemy, że każdy Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawy lub wycofania.
 2. Zbierane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący administratorowi Serwisu. Informacje zawarte w logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Wykaz informacji przechowywanych w logach: publiczny adres IP komputera, czas nadejścia zapytania http, liczbę wysłanych przez Serwis bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informację o przeglądanych podstronach Serwisu.
 3. SK „DB” nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych zamieszczonych w Serwisie z wyjątkiem przypadków, w których wymagają tego przepisy prawa regulujące obszar działalności SK „DB”. SK „DB” nie przekazuje informacji do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. SK „DB” może przekazywać dane kontrahentów gminom (g. Ciężkowice, g. Ryglice, g. Rzepiennik Strzyżewski, g. Tuchów), w imieniu których wykonuje obowiązki statusowe.
 5. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
 6. Informacje przekazane SK "DB" są przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez nieokreślony czas, ale SK "DB" nie wykorzystuje uzyskanych tak informacji w celach marketingowych.
 7. Wszelkie dane dostarczone do SK „DB” przez Użytkowników Serwisu uważa się za dane przekazane przez nich dobrowolnie
Ciasteczka (pliki cookies)
 1. Serwis używa plików cookies w celu:
  • dopasowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika
  • prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin Serwisu
  • optymalizacji Serwisu do przeglądarki internetowej, w której jest uruchamiany po stronie użytkownika
 1. Rodzaje plików cookies używane w naszym Serwisie:
  • sesyjne - to rodzaj cookies tymczasowych, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika, aż do momentu zamknięcia sesji lub wyłączenia przeglądarki
  • stałe - to pliki cookies, które są przechowywane po stronie użytkownika, aż do czasu ich wygaśnięcia, który może być różny dla różnych cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich z urządzenia przez użytkownika.
 1. Sposoby usunięcia plików cookies. Pliki cookies z reguły są zapisywane w miejscu wskazanym przez przeglądarkę internetową. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w sposób zgodny z własnymi preferencjami odnośnie plików cookies. Może je zablokować lub permanentnie usunąć.

  Sposób zarządzania plikami cookies i metody ich usuwania są zależne od producenta przeglądarki internetowej. Poniżej przedstawiamy metody zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek rekomendowane przez ich producentów:

Jednocześnie informujemy, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

  Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.