Woda i ścieki

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

1Gmina Tuchów
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody – gospodarstwa domowe: 5,70 brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody – pozostali odbiorcy: 7,45 brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – gospodarstwa domowe: 7,10 brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – pozostali odbiorcy: 10,51 zł brutto

2Gmina Ciężkowice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 6,29 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 8,38 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 8,70 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 14,00 zł brutto

3Gmina Ryglice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 6,76 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 6,76 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 8,63 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 8,63 zł brutto

4Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 5,72 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 8,38 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 7,70 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 14,00 zł brutto

Wykaz stawek abonamentowych dla mieszkańców wszystkich gmin: POBIERZ

* rozliczenie elektroniczne - oznacza okresowe podawanie stanów liczników wodomierzy poprzez formularz na naszej stronie internetowej wraz z podpisaniem: oświadczenia o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej i aneksu do umowy ( dokumenty ).