Woda i ścieki

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

1Gmina Tuchów
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody – gospodarstwa domowe: 6,69 zł netto / 7,22 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody – pozostali odbiorcy: 6,69 zł netto / 7,22 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – gospodarstwa domowe: 8,40 zł netto / 9,07 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – pozostali odbiorcy: 8,40 zł netto / 9,07 zł brutto

Abonament
Wykaz stawek abonamentowych: POBIERZ

2Gmina Ciężkowice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 7,45 zł netto / 8,05 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 8,01 zł netto / 8,65 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 11,80 zł netto / 12,74 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 13,28 zł netto / 14,34 zł brutto

Abonament
Wykaz stawek abonamentowych: POBIERZ

3Gmina Ryglice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody: 7,19 zł netto / 7,77 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 8,91 zł netto / 9,62 zł brutto

Abonament
Wykaz stawek abonamentowych: POBIERZ

4Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 6,16 zł netto / 6,65 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 7,92 zł netto / 8,55 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 8,00 zł netto / 8,64 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 13,19 zł netto / 14,25 zł brutto

Abonament
Wykaz stawek abonamentowych: POBIERZ