Woda i ścieki

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

1Gmina Tuchów
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody – gospodarstwa domowe: 5,74 zł netto / 6,20 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody – pozostali odbiorcy: 7,36 zł netto / 7,95 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – gospodarstwa domowe: 7,50 zł netto / 8,10 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – pozostali odbiorcy: 10,65 zł netto / 11,51 zł brutto

2Gmina Ciężkowice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 6,74 zł netto / 7,28 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 7,76 zł netto / 8,38 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 9,86 zł netto / 10,65 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 12,96 zł netto / 14,00 zł brutto

3Gmina Ryglice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 6,26 zł netto / 6,76 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 6,26 zł netto / 6,76 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 7,99 zł netto / 8,63 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 7,99 zł netto / 8,63 zł brutto

4Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 5,91 zł netto / 6,38 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 7,76 zł netto / 8,38 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 7,69 zł netto / 8,30 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 12,96 zł netto / 14,00 zł brutto

Wykaz stawek abonamentowych dla mieszkańców wszystkich gmin: POBIERZ

* rozliczenie elektroniczne - oznacza okresowe podawanie stanów liczników wodomierzy poprzez formularz na naszej stronie internetowej wraz z podpisaniem: oświadczenia o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej i aneksu do umowy ( dokumenty ).