Woda i ścieki

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

1Gmina Tuchów
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody – gospodarstwa domowe: 5,70 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody – pozostali odbiorcy: 7,45 zł brutto

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę/okres rozliczeniowy:
wodomierz główny (rozliczenie 2 mies.): 8,92 zł brutto / 2,95 zł brutto (rozliczenie elektroniczne*)
podlicznik (rozliczenie 2 mies.): 2,95 zł brutto
wodomierz główny (rozliczenie 1 mies.): 5,75 zł brutto / 2,95 zł brutto (rozliczenie elektroniczne*)
podlicznik (rozliczenie 1 mies.): 2,95 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – gospodarstwa domowe: 7,10 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – pozostali odbiorcy: 10,50 zł brutto

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę/okres rozliczeniowy:
rozliczenie wynikające z przeciętnych norm zużycia (rozliczenie 1 mies.): 2,78 zł brutto
rozliczenie wynikające z przeciętnych norm zużycia (rozliczenie 2 mies.): 4,89 zł brutto
rozliczenie wodomierza stanowiącego własność klienta (rozliczenie 1 mies.): 4,23 zł brutto
rozliczenie wodomierza stanowiącego własność klienta (rozliczenie 2 mies.): 6,62 zł brutto
2Gmina Ciężkowice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 6,25 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 7,84 zł brutto

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę/okres rozliczeniowy:
wodomierz główny (rozliczenie 2 mies.): 8,92 zł brutto / 2,95 zł brutto (rozliczenie elektroniczne*)
podlicznik (rozliczenie 2 mies.): 2,95 zł brutto
wodomierz główny (rozliczenie 1 mies.): 5,75 zł brutto / 2,95 zł brutto (rozliczenie elektroniczne*)
podlicznik (rozliczenie 1 mies.): 2,95 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 8,50 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 14,37 zł brutto

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług/okres rozliczeniowy:
rozliczenie wynikające z przeciętnych norm zużycia (rozliczenie 1 mies.): 2,78 zł brutto
rozliczenie wynikające z przeciętnych norm zużycia (rozliczenie 2 mies.): 4,89 zł brutto
rozliczenie wodomierza stanowiącego własność klienta (rozliczeni 1 mies.): 4,23 zł brutto
rozliczenie wodomierza stanowiącego własność klienta (rozliczeni 2 mies.): 6,62 zł brutto
3Gmina Ryglice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 6,48 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 7,84 zł brutto

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę/okres rozliczeniowy:
wodomierz główny (rozliczenie 2 mies.): 8,92 zł brutto / 2,95 zł brutto (rozliczenie elektroniczne*)
podlicznik (rozliczenie 2 mies.): 2,95 zł brutto
wodomierz główny (rozliczenie 1 mies.): 5,75 zł brutto / 2,95 zł brutto (rozliczenie elektroniczne*)
podlicznik (rozliczenie 1 mies.): 2,95 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 8,27 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 14,37 zł brutto

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług/okres rozliczeniowy:
rozliczenie wynikające z przeciętnych norm zużycia (rozliczenie 1 mies.): 2,78 zł brutto
rozliczenie wynikające z przeciętnych norm zużycia (rozliczenie 2 mies.): 4,89 zł brutto
rozliczenie wodomierza stanowiącego własność klienta (rozliczenie 1 mies.): 4,23 zł brutto
rozliczenie wodomierza stanowiącego własność klienta (rozliczenie 2 mies.): 6,62 zł brutto
4Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 5,69 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 7,84 zł brutto

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę/okres rozliczeniowy:
wodomierz główny (rozliczenie 2 mies.): 8,92 zł brutto / 2,95 zł brutto (rozliczenie elektroniczne*)
podlicznik (rozliczenie 2 mies.): 2,95 zł brutto
wodomierz główny (rozliczenie 1 mies.): 5,75 zł brutto / 2,95 zł brutto (rozliczenie elektroniczne*)
podlicznik (rozliczenie 1 mies.): 2,95 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 7,49 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 14,37 zł brutto

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług/okres rozliczeniowy:
rozliczenie wynikające z przeciętnych norm zużycia (rozliczenie 1 mies.): 2,78 zł brutto
rozliczenie wynikające z przeciętnych norm zużycia (rozliczenie 2 mies.): 4,89 zł brutto
rozliczenie wodomierza stanowiącego własność klienta (rozliczenie 1 mies.): 4,23 zł brutto
rozliczenie wodomierza stanowiącego własność klienta (rozliczenie 2 mies.): 6,62 zł brutto

* rozliczenie elektroniczne - oznacza okresowe podawanie stanów liczników wodomierzy poprzez formularz na naszej stronie internetowej wraz z podpisaniem: oświadczenia o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej i aneksu do umowy ( dokumenty ).