Woda i ścieki

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

1Gmina Tuchów
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody – gospodarstwa domowe: 6,94 zł netto / 7,50 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody – pozostali odbiorcy: 6,94 zł netto / 7,50 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – gospodarstwa domowe: 8,55 zł netto / 9,23 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – pozostali odbiorcy: 8,55 zł netto / 9,23 zł brutto

Abonament
Wykaz stawek abonamentowych: POBIERZ

2Gmina Ciężkowice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 7,70 zł netto / 8,32 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 8,26 zł netto / 8,92 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 11,94 zł netto / 12,90 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 13,43 zł netto / 14,50 zł brutto

Abonament
Wykaz stawek abonamentowych: POBIERZ

3Gmina Ryglice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody: 7,80 zł netto / 8,42 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 9,72 zł netto / 10,50 zł brutto

Abonament
Wykaz stawek abonamentowych: POBIERZ

4Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 6,41 zł netto / 6,92 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 8,17 zł netto / 8,82 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 8,15 zł netto / 8,80 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 13,33 zł netto / 14,40 zł brutto

Abonament
Wykaz stawek abonamentowych: POBIERZ