Woda i ścieki

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

1Gmina Tuchów
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody – gospodarstwa domowe: 6,67 zł netto / 7,20 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody – pozostali odbiorcy: 6,67 zł netto / 7,20 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – gospodarstwa domowe: 8,39 zł netto / 9,06 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – pozostali odbiorcy: 8,39 zł netto / 9,06 zł brutto

2Gmina Ciężkowice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 6,97 zł netto / 7,53 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 10,17 zł netto / 10,98 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 10,20 zł netto / 11,02 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 13,31 zł netto / 14,37 zł brutto

3Gmina Ryglice
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody: 7,17 zł netto / 7,74 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 8,86 zł netto / 9,57 zł brutto

4Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Woda
Cena za 1m3 dostarczonej wody - gospodarstwa domowe: 6,14 zł netto / 6,63 zł brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody - pozostali odbiorcy: 7,90 zł netto / 8,53 zł brutto

Ścieki
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - gospodarstwa domowe: 7,99 zł netto / 8,63 zł brutto
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - pozostali odbiorcy: 13,18 zł netto / 14,23 zł brutto

Wykaz stawek abonamentowych dla mieszkańców wszystkich gmin: POBIERZ

* rozliczenie elektroniczne - oznacza okresowe podawanie stanów liczników wodomierzy poprzez formularz na naszej stronie internetowej wraz z podpisaniem: oświadczenia o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej i aneksu do umowy ( dokumenty ).