CZASOWY ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN OBIEKTÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ

INFORMACJA

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19- KORONAWIRUS, Spółka Komnalna ,,Dorzecze Białej’’ Sp.zo.o. wprowadza działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa  w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r. poz. 374).

Mając na uwadze ochronę naszych klientów i pracowników,  przed rozprzestrzenianiem się wirusa, od dnia 20.03.2020 r. zostaje wprowadzony całkowity zakaz wstępu osób nie zatrudnionych w Spółce Komunalnej ,,Dorzecze Białej’’ Sp.z o.o. na wszystkie obiekty Spółki Komunalnej.

Wszelkie  sprawy pilne prosimy załatwiać telefonicznie, tel.: +48 14 621 05 62, +48 14 650 62 04, fax +48 14 621 05 64, lub drogą elektroniczną: biuro@dorzeczebialej.pl.

W szczególnych – uzasadnionych przypadkach prosimy o zgłoszenie potrzeby wejścia na obiekt poprzez wciśnięcie przycisku domofonu. Po chwili zgłosi się lub podejdzie do bramy pracownik obsługi.

Prezes Zarządu
Wojciech Skruch