Przetargi ARCHIWALNE

Zapytanie ofertowe – Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach Opis Data zamieszczenia […]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2017 roku

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi – POBIERZ    

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017 roku. Opis Data zamieszczenia Dokumenty […]

Zapytanie ofertowe na usługi laboratoryjne polegające na badaniu wody na obiektach Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017 roku

Zapraszamy do składania ofert na badanie wody uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, oraz wody powierzchniowej w roku 2017 usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne […]